pensioenstelsel

Tweede Kamer bespreekt de nieuwe pensioenwet: 1500 miljard ter discussie

De Tweede Kamer debatteert met minister Carola Schouten over de nieuwe pensioenwet. Het heeft lang geduurd voordat er een kabinetsvoorstel kwam. Aan het einde van de discussie moeten politici bepalen hoe de pensioenpot met het bedrag van 1500 miljard wordt herverdeeld.

Transparantie is een must voor de persoonlijke pensioenpot. Het moet inzicht geven in het effect van renteschommelingen op het individuele pensioen. De melding over de lage dekkingsgraad van de collecte pensioenpot behoort tot het verleden. De deelnemers krijgen daarentegen een overzicht van wat ze hebben geïnvesteerd.

Waarom een ​​nieuwe pensioenwet nodig is

Het huidige pensioenstelsel is niet geschikt voor de huidige situatie. Sterker nog, het pensioenstelsel kan goed werken. Nederland werd ook geroemd om zijn goede pensioenstelsel.

De crisis bracht echter tal van problemen aan het licht. Helaas is de dekkingsgraad gedaald. Pensioenen mogen niet stijgen in het pensioenfonds vanwege beperkte liquide middelen. Hierdoor ontstaat er een kloof tussen wat mensen verwachten en het daadwerkelijke resultaat. Daarnaast werd het te duur om het beloofde pensioen te betalen.

Hoe de overheid 1500 miljard euro verdeeld

Het huidige systeem sluit niet aan bij de veranderingen op de arbeidsmarkt. De reden daarvoor is de dalende rente. Deze rente is voor het pensioenfonds van belang om te kunnen berekenen hoeveel geld er in de pensioenpot zit en hoeveel geld zij kunnen uitkeren. Het is normaal als je bereid bent om je hele leven bij één bedrijf te werken.

Het is ook prima om je carrière te veranderen en andere banen te nemen. Maar, dit is niet langer het geval. Het probleem van de overheid is om te bepalen hoe de pensioenpot van 1500 miljard euro moet worden verdeeld. Dit fonds moet eerlijk worden verdeeld over alle pensioenen, ongeacht of ze een vaste, flexibele of zelfstandige baan hebben. Vanwege dit probleem is een nieuwe vorm van het pensioenstelsel nodig.

Wat is de wijziging in de nieuwe wet?

Vlak voor 2019 sloten kabinet, werkgevers en werknemers een pensioenakkoord. Deze conclusie gaat over het pensioen dat werknemers en werkgevers zelf kunnen sparen. Bovendien wordt ook ingegaan op de aanpassing van zelfstandigen en de pensioenleeftijd.

Dit akkoord is uitgewerkt door het Nederlandse kabinet en wordt vandaag de dag nog steeds besproken in de Tweede Kamer. Het wantrouwen loopt op als gevolg van de financiële crisis. Ouderen krijgen mogelijk niet het pensioen waar ze op rekenen.

Daarnaast denken jongeren dat er niet genoeg geld voor hen zal zijn als ze met pensioen gaan. Wat moet er gebeuren? We moeten minder afhankelijk zijn van dalende rentes en fluctuerende aandelenkoersen. Bovendien moeten pensioenfondsen transparanter zijn.